Poziomy znajomości języka polskiego

Udostępnić

Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (CEFR) przewiduje trzy kategorie znajomości językowej:

Podstawowy (A1-A2). Osoba może mówić o sobie, rozumie i używa najczęściej używanych wyrażeń.

Zaawansowany (B1-B2). Osoba może komunikować się z native speakerem bez trudności. Rozumie złożone teksty na każdy temat, przynajmniej na poziomie głównej idei.

Specjalista (C1-C2). Osoba płynnie wyraża swoje myśli w mowie ustnej, może napisać tekst na skomplikowany temat na podstawie kilku źródeł.

Kryteria oceny znajomości języka

➔ A0. Sytuacje komunikacyjne

Poziom nie jest częścią systemu CEFR, ale czasami jest przydzielany przez kursy, aby wskazać najbardziej początkowy etap nauki języka. Program takich kursów obejmuje proste sytuacje komunikacyjne z codziennego życia. Na tym poziomie szkolenia osoba zapoznaje się tylko z zasadami wymowy i najprostszymi strukturami zdań. Słownictwo średnio 300-500 słów.

A1. Poziom elementarny

Posługując się językiem na tym poziomie osoba może prowadzić prostą rozmowę, pod warunkiem, że rozmówca mówi jasno i powoli. Rozumie i może używać wyrażeń dotyczących codziennego życia. Wie, jak budować proste pytania i odpowiadać na podobne. Może krótko mówić o sobie i wyobrażać sobie innych. Osiągnięcie tego poziomu wymaga 80-120 godzin nauki.

A2. Poziom początkujący

Człowiek jest w stanie podtrzymywać prostą rozmowę na tematy związane z ważnymi potrzebami i codziennym życiem (np. rodzina, praca, hobby, otoczenie). Ukończenie poziomu wymaga 180-200 godzin nauki.

B1. Poziom podstawowy

Posiadając ten poziom, osoba może wyjaśnić większość sytuacji, które mogą wystąpić podczas podróży po Polsce. Rozumie podstawowe znaczenie książek, tekstów, wiadomości na różne tematy związane z nauką, pracą lub życiem codziennym. Proste sensowne zdania mogą opisywać swoje wrażenia, wydarzenia, marzenia, plany, nadzieje (zarówno ustnie, jak i pisemnie). Potrzeba 350-400 godzin nauki, aby osiągnąć poziom.

B2. Średni ogólny poziom

Osoba posiadająca poziom B2 rozumie główne motywy złożonych tekstów o różnych tematach, w tym tematach technicznych (jeśli jest to związane z jego specjalizacją). Łatwo i płynnie komunikuje się z native speakerami. Może przekazać swoją opinię podczas dyskusji, jasno i szczegółowo przekazuje myśl (zarówno ustnie, jak i pisemnie). Aby osiągnąć poziom, potrzeba 500-600 godzin szkoleniowych.

C1. Poziom efektywnej znajomości języka

Osoba rozumie trudne teksty, w tym potrafi rozpoznać ukryte znaczenia. Mówi biegle, bez trudności znajduje odpowiednie sytuacje sformułowania. Biegle posługuje się językiem w sferach edukacyjnych i zawodowych. Jasno formułuje myśli (pisemnie i ustnie) dotyczące złożonych problemów. Osiągnięcie poziomu zajmie 700-800 godzin szkoleniowych.

C2. Poziom zaawansowany

Osoba płynnie rozumie mowę ustną i pisemną badanego języka. Może przetwarzać i analizować informacje z różnych źródeł, jasno przedstawiać główne tezy. Myśli wyraża płynnie i spontanicznie, rozumie odcienie nawet złożonych wypowiedzi, rozpoznaje ukryte znaczenie. Ukończenie poziomu zajmie 1000-1200 godzin szkoleniowych.


Na tej stronie Testy.propolski.com znajdziesz Testy z języka polskiego na wszystkich powyższych poziomach.

Zgłoszenie błędu w tekście

Zaznaczony tekst zostanie wysłany do naszych redaktorów: