Dopełniacz liczby mnogiej i biernik liczby mnogiej rzeczowników męskoosobowych

Dopełniacz liczby mnogiej i biernik liczby mnogiej rzeczowników męskoosobowych