Certificate B1 Polish, sample test questions 2020: Grammar

Certificate B1 Polish, sample test questions 2020: Grammar

Share

Author of all the tests below “Certificate B1 Polish, sample test questions 2020: Grammar” is ©Państwowa Komisja ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego

PDF version of the exercises PDF, there are the answers, MP3 for another tasks.


Certificate B1 Polish, sample test questions 2020: Grammar

Instructions for completing the test

  1. Please enter the correct option
    In each of the cells, you can click with your mouse (or finger on your smartphone) and enter a word (or letter, depending on the task).
  2. Select the correct option
    You need to click on the correct option from square brackets.

How to check the answers

To check the Polish language online tests and exercises, you should find and click on the blue “Sprawdź” button right under each of them. If the exercise is done completely, you will see the number of correct answers. In some exercises, an additional “Pokaż odpowiedź” button will appear (this is the “eye” icon on your smartphone), you can check all answers with it. To clear all cells and do the test again, click the “Powtórz” button.

Exercise may not load right away, just give them a few seconds.

Grammar / Writing

This part of the exam consists of 8 tasks. On a real certificate exam, it takes 45 minutes to complete this part. The maximum number of points you can get on the exam for the following tasks is 30 points.


Zadanie 1. Proszę – zgodnie z przykładami – zaznaczyć poprawne formy wyrazów podanych w nawiasach (odmiana rzeczowników, przymiotników i zaimków).

Note: each incorrect answer is minus an additional 1 point from the result (that is, minus 2). It is only a issue of this online test (the issue of the test tool), on the exam points are counted normally – one mistake = minus one point.

Na podstawie: http://www.edziecko.pl/Junior/56,160035,23061191,jak-po-latach-wspominamy-lektury-szkolne-krolowa.html


Zadanie 2. Proszę – zgodnie z przykładem – uzupełnić zdania wyrazami z ramki (spójniki). Uwaga! Jeden wyraz w ramce jest niepotrzebny.

że | oraz | ale | chociaż | czyli | ani | więc

Na podstawie: Organizacje studenckie bez tajemnic: Niemy Chór Uniwersytetu Śląskiego, „Suplement”, marzec/kwiecień 2019


Zadanie 3. Proszę – zgodnie z przykładami – zaznaczyć poprawne formy wyrazów podanych w nawiasach (stopniowanie przymiotników i przysłówków).

Note: each incorrect answer is minus an additional 1 point from the result (that is, minus 2). It is only a issue of this online test (the issue of the test tool), on the exam points are counted normally – one mistake = minus one point.


Zadanie 4. Proszę – zgodnie z przykładami – uzupełnić tekst poprawnymi formami wyrazów podanych w nawiasach (czas teraźniejszy i przyszły).

Take into account that you can enter as many words as you want in each empty cell.

[1] Tu są możliwe dwie formy, ale proszę wpisać tę osobową, nie z bezokolicznikiem.

Na podstawie: https://www.radiolodz.pl/posts/52898-13-lodz-design-festival


Zadanie 5. Proszę – zgodnie z przykładem – zapytać o podkreśloną część zdania.

Note! At number 1, there may be two versions of the question, at number 2 – three versions (or even more, but the key says so much). Unfortunately, the test tool only allows one answer option. That’s why I made one trick.

You have several cells for entering answers, separated by the / character. Fill in all the cells and click “Sprawdź” then “Pokaż odpowiedź”. Then you will see options for correct answers and see if yours are among them. You just have to ignore your score in this exercise (you only enter one question option in the exam).


Zadanie 6. Proszę – zgodnie z przykładem – użyć wyrazu w nawiasie i przekształcić zdanie tak, by miało ten sam sens.

Note! In this task, the answers can also be formulated a little differently. Unfortunately, the test tool only allows one answer option. Therefore, please enter the most obvious answer, keeping the same word order as in the sentence to be converted.

Under number 5, enter two options. Fill in all the other cells and click “Sprawdź” and then “Pokaż odpowiedź”. Then you will see the options for correct answers and see if yours are among them. In this exercise, you can ignore the score in points (in the exam you enter only one answer).


Zadanie 7. Proszę – zgodnie z przykładami – zaznacz poprawną formę wyrazów podanych w nawiasach (aspekt i tryby).

Note: each incorrect answer is minus an additional 1 point from the result (that is, minus 2). It is only a issue of this online test (the issue of the test tool), on the exam points are counted normally – one mistake = minus one point.


Zadanie 8. Proszę – zgodnie z przykładem – uzupełnić zdania wyrazami z ramki (przyimki). Uwaga! Jeden wyraz w ramce jest niepotrzebny.

do | w | nad | przed | z | na | w

Want more? Check this:

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: