Тест на исключения и особенности польских существительных

Testy na wyjątki i osobliwości rzeczowników polskich

Udostępnić

Instrukcje dotyczące wypełniania testu

  • Wpisz właściwą opcję
    Możesz kliknąć każdą komórkę myszką (lub palcem na smartfonie) i wpisać słowo.

Jak sprawdzić odpowiedzi

Aby samodzielnie sprawdzić odpowiedzi, należy znaleźć i nacisnąć niebieski przycisk „Sprawdź” bezpośrednio pod każdym zadaniem. Jeśli zadanie zostanie wykonane w całości, zobaczysz liczbę poprawnych odpowiedzi. W niektórych zadaniach pojawi się dodatkowy przycisk „Pokaż odpowiedź” (na smartfonie jest to ikona „oka”). Aby usunąć wszystkie odpowiedzi i ponownie wykonać zadanie, naciśnij przycisk „Powtórz”.

Testy na wyjątki i osobliwości rzeczowników polskich

Ćwiczenie 1. Wpisz w puste miejsca właściwe rzeczowniki.

Ćwiczenie 2. Wpisz w zdania odpowiednie formy podanych rzeczowników:

szlachta | liceum | młodzież

Ćwiczenie 3. Odmień słowo „gimnazjum” według przypadków.

Ćwiczenie 4. Uzupełnij zdania poprawnymi formami rzeczowników oko, ucho w liczbie mnogiej.

Jeszcze testów?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zgłoszenie błędu w tekście

Zaznaczony tekst zostanie wysłany do naszych redaktorów: