Polski jako obcy. Mianownik: zaimki

Polski jako obcy. Mianownik: zaimki

Поделиться

Ćwiczenie 1. Proszę wpisać odpowiedni zaimek osobowy.


Ćwiczenie 2. Proszę wpisać odpowiednie zaimki wskazujące dla każdego zdania: ten/tamten, ta/tamta, to/tamto.

Ćwiczenie 3. Oni czy one?

Jeśli znalazłeś błąd w tekście, prosimy o powiadomienie nas zaznaczając wybrany fragment i wciskając Ctrl+Enter.

Leave a Reply

Zgłoszenie błędu w tekście

Zaznaczony tekst zostanie wysłany do naszych redaktorów: