55 czasowników koniugacji -ę, -esz

55 czasowników koniugacji -ę, -esz

Поделиться

Napisz wszystkie formy poniższych czasowników zgodnie z przykładem:

szaleć — ja szaleję, ty szalejesz, on/ona/ono szaleje, (my) szalejemy, (wy) szalejecie, (oni/one) szaleją

Leave a Reply

Zgłoszenie błędu w tekście

Zaznaczony tekst zostanie wysłany do naszych redaktorów: