45 czasowników polskiej koniugacji drugiej

45 czasowników polskiej koniugacji drugiej

Поделиться

Napisz wszystkie formy poniższych czasowników zgodnie z przykładem:

znosić — ja znoszę, ty znosisz, on/ona/ono znosi, (my) znosimy, (wy) znosicie, (oni/one) znoszą

Jeśli znalazłeś błąd w tekście, prosimy o powiadomienie nas zaznaczając wybrany fragment i wciskając Ctrl+Enter.

Leave a Reply

Zgłoszenie błędu w tekście

Zaznaczony tekst zostanie wysłany do naszych redaktorów: