Certyfikat B1 polski, test przykładowy 2019: poprawność gramatyczna

Certyfikat B1 polski, test przykładowy 2019: poprawność gramatyczna

Udostępnić

Autorem wszystkich poniższych testów „Certyfikat B1 polski, test przykładowy 2019: poprawność gramatyczna” jest ©Państwowa Komisja ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego

Tu jest wersja tego testu przykładowego w pliku PDF, tu jest klucz, tu plik dźwiękowy dla innych zadań.


Certyfikat B1 polski, test przykładowy 2019: poprawność gramatyczna

Instrukcja wypełnienia testu

  1. Wpisz poprawną opcję
    W każdej z komórek można kliknąć myszką (lub palcem na smartfonie) i wpisać słowo (lub literę, w zależności od zadania).
  2. Zaznacz poprawną opcję
    Musisz kliknąć myszką (lub palcem z telefonu) na właściwą opcję w nawiasach.

Jak sprawdzić odpowiedzi

Aby samodzielnie sprawdzić odpowiedzi, musisz bezpośrednio pod każdym z zadań znaleźć i kliknąć niebieski przycisk „Sprawdź”. Jeśli zadanie zostało wykonane w całości, zobaczysz liczbę poprawnych odpowiedzi. W niektórych zadaniach pojawi się dodatkowy przycisk „Pokaż odpowiedź” (na smartfonie jest to ikona „Oko”). Aby wyczyścić wszystkie odpowiedzi i ponownie wykonać zadanie, kliknij przycisk „Powtórz”.

Zadania mogą nie załadować się od razu, proszę dać im kilka sekund.

Poprawność gramatyczna

Ta część egzaminu składa się z 8 zadań. Na prawdziwym egzaminie certyfikatowym na wykonanie tej części jest 45 minut. Maksymalna liczba punktów, którą można dostać na egzaminie za poniższe zadania to 30 punktów.


Zadanie 1. Proszę – zgodnie z przykładami – zaznaczyć poprawne formy wyrazów podanych w nawiasach (odmiana rzeczowników, przymiotników i zaimków).

Uwaga: każda niepoprawna odpowiedź to minus dodatkowy 1 punkt od wyniku (czyli minus 2). Jest to kwestia tylko tego testu online (kwestia narzędzia do testów), na egzaminie punkty liczą się standardowo – jeden błąd = minus jeden punkt.


Zadanie 2. Proszę – zgodnie z przykładem – uzupełnić zdania wyrazami z ramki. Uwaga! Jeden wyraz w ramce jest niepotrzebny.

ponieważ | jeśli | czy | żeby | którzy | że | lecz

Zadanie 3. Proszę – zgodnie z przykładami – zaznaczyć poprawne formy wyrazów podanych w nawiasach (stopniowanie przymiotników i przysłówków).

Uwaga: każda niepoprawna odpowiedź to minus dodatkowy 1 punkt od wyniku (czyli minus 2). Jest to kwestia tylko tego testu online (kwestia narzędzia do testów), na egzaminie punkty liczą się standardowo – jeden błąd = minus jeden punkt.


Zadanie 4. Proszę – zgodnie z przykładami – uzupełnić tekst poprawnymi formami wyrazów podanych w nawiasach (czas teraźniejszy i przeszły).


Zadanie 5. Proszę – zgodnie z przykładem – zapytać o podkreśloną część zdania.

Uwaga! Pod numerem 1 mogą być dwie wersje pytania, pod numerem 4 – cztery wersje (albo nawet więcej, ale klucz podaje tyle), pod numerem 5 – dwa. Niestety, narzędzie do testów pozwala tylko na jedną opcję odpowiedzi. Dlatego wprowadziłam jeden trik.

Masz kilka komórek do wprowadzania odpowiedzi, oddzielonych znakiem /. Wypełnij wszystkie komórki i kliknij „Sprawdź”, a potem „Pokaż odpowiedź”. Wtedy zobaczysz opcje poprawnych odpowiedzi i zobaczysz, czy są wśród nich Twoje. Po prostu musisz w tym ćwiczeniu nie zwracać uwagi na wynik w punktach (na egzaminie wpisujesz tylko jedną opcje pytania).


Zadanie 6. Proszę – zgodnie z przykładem – użyć wyrazu w nawiasie i przekształcić zdanie tak, by miało ten sam sens.

Uwaga! W tym zadaniu odpowiedzi mogą być sformułowane też trochę inaczej. Niestety, narzędzie do testów pozwala tylko na jedną opcję odpowiedzi. Dlatego proszę wpisywać najbardziej oczywistą odpowiedź, zachowując tę samą kolejność wyrazów co w zdaniu, które trzeba przekształcić.

Pod numerem 5 wpisz dwie opcje. Wypełnij wszystkie pozostałe komórki i kliknij „Sprawdź”, a potem „Pokaż odpowiedź”. Wtedy zobaczysz opcje poprawnych odpowiedzi i zobaczysz, czy są wśród nich Twoje. Możesz w tym ćwiczeniu nie zwracać uwagi na wynik w punktach (na egzaminie wpisujesz tylko jedną odpowiedź).


Zadanie 7. Proszę – zgodnie z przykładami – zaznacz poprawną formę wyrazów podanych w nawiasach (aspekt i tryby).

Uwaga: każda niepoprawna odpowiedź to minus dodatkowy 1 punkt od wyniku (czyli minus 2). Jest to kwestia tylko tego testu online (kwestia narzędzia do testów), na egzaminie punkty liczą się standardowo – jeden błąd = minus jeden punkt.


Zadanie 8. Proszę – zgodnie z przykładem – uzupełnić zdania wyrazami z ramki (przyimki). Uwaga! Jeden wyraz w ramce jest niepotrzebny.

bez | między | za | przez | w | około | oprócz

Chcesz więcej testów? Tu masz:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Komentarz do “Certyfikat B1 polski, test przykładowy 2019: poprawność gramatyczna”

Zgłoszenie błędu w tekście

Zaznaczony tekst zostanie wysłany do naszych redaktorów: