Testy: czasownik być w czasie przeszłym

Polski jako obcy: czasownik być w czasie przeszłym

Поделиться

1. Proszę wpisać odpowiednią formę czasownika być w czasie przeszłym. 


2. Proszę wpisać odpowiednią formę czasownika być w czasie przeszłym. 


3. Proszę wpisać odpowiednią formę czasownika być w czasie przeszłym. 

Leave a Reply

Komentarz do “Polski jako obcy: czasownik być w czasie przeszłym”

%d bloggers like this:

Zgłoszenie błędu w tekście

Zaznaczony tekst zostanie wysłany do naszych redaktorów: