45 czasowników koniugacji -i/-y, -isz/-ysz

Testy do nauki 45 polskich czasowników koniugacji drugiej: bloki po 5 czasowników, trening wszystkich sześciu form czasowników teraźniejszych.