40 polskich czasowników trzeciej koniugacji

Testy do nauki 40 polskich czasowników trzeciej koniugacji: bloki po 5 czasowników, trening wszystkich sześciu form czasowników teraźniejszych.